streda 26. novembra 2008

O woodcrafte a Bushcrafte

Na pohľad sú to dve rovnaké učenia o prírodnej zdatnosti a vedomostiach. Naši predkovia ich využívali každodenne, ale v súčastnej dobe sa tento spôsob života alebo životný štýl stráca. Existuje ako umenie prežívania v prírode v krajinách, kde sa ešte zachoval pôvodný typ krajiny. Ako je Austrália, Kanada, škandinávia. Alebo prežíva v podobe komerčných škôl pre ľudí z miest slúžiaci na oddych a rekreáciu počas pracovnej činnosti.

Woodcraft

Je orgacia spájajúca mladých ľudí s poslaním ukazovať cestu k spoznávaniu života prírodných civilizácií a napomáhať pri hľadaní cesty k dosiahnutiu harmónie s prírodou, vytvárať program pre zmysluplné využitie voľného času a ukázanie alternatívnej zdravej cesty životom, poskytovať alternatívnu možnosť života pre deti, mládež i dospelých ako aj pre celé rodiny, popularizovať ideály lesnej múdrosti a propagovať literárne dielo a filozofický odkaz Ernesta Thompsona Setona, zakladateľa hnutia lesnej múdrosti

História Ligy lesnej múdrosti siaha ku koncu 19. storočia a prvé kmene v Severnej Amerike začali vznikať v prvých rokoch 20. storočia pod priamym vedením a vplyvom amerického spisovateľa, filozofa a umelca, Ernesta Thompsona Setona. Po rozpade socialistického systému v Českoslensku sa ihneď začali robiť prípravy obnovenia činnosti LLM. História v literárnej podobe Históriu woodcrafterského hnutia na celom svete podrobne zmapoval a zaznamenal v zaujímavej knižke Biminiji - František Kožíšek. Na Slovensku prví woodcrafteri pôsobili od 20-tych rokov 20. storočia a prvý kmeň bol založený pod vplyvom stredoškolského profesora Miloša Seiferta - Woowotannu v Dolnom Kubíne už v roku 1921.

Bushcraft

Bushcraft, však nieje organizácia, ale umenie prežívať v prírode a sťažených podmienkach s rovnakým základom ako woodcraft. Prináša vedomosti a skúsenosti ľudí, čo sa prírodou zaoberajú a žijú s ňou v harmónii. Odlišuje sa aj organizáciou. TnizáTým, že sa po celom svete zakladajú školy bushcraftu, nemá nejakú organizáciu. Každá škola učí to isté, ale iným spôsobom. Učí teda rovnaké alebo veľmi podobné témy ale nieje nijako organizovaná.

Tieto témy sú v niekoľkých oblastiach:

Zoológia, botanika a biológia

· Lov a spracovanie koristi, pasce, rybárstvo a stopárstvo

· Ohne, ohniská, zapalovanie ohňov

· Príbytky a prístrešky

· Jedlo a varenie v prírode

· Oriantácia, navigácia, mapy, mapovanie a práca s kompasom

· Zdravotnícke vedomosti, prvá pomoc

· Uzly, laná a ich využitie

· Nástroje, ich výroba a altrenatívne výrobky z prírodných materiálov

· Nôž, sekera , píla, ich použitie, údržba a skladovanie

Žiadne komentáre: